Fjaltring Beboerforening

Fjaltring Beboerforening

Foreningens formål er at igangsætte og bakke op om initiativer der har til hensigt at styrke et
levedygtigt lokalsamfund indenfor grænserne af Fjaltring – Trans sogne.
Samt at fungere som lokalsamfundets talerør overfor offentlige myndigheder og andre.
Formålet varetages primært gennem aktiviteter for beboere i Fjaltring-Trans sogne.

Medlemskab
Som medlem af foreningen optages ejere og lejere i Fjaltring-Trans sogne.
(D.v.s. at man automatisk er medlem, hvis man bor i Fjaltring-Trans sogne).

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

Bestyrelse

Formand:
Anne Bune
3020 3259
E-mail

Næstformand:
Claus Pedersen

Kasserer
Flemming Andersen

Sekretær
Charlotte Gunnarsen

Medlem
Michael Andersen

Generalforsamling og bestyrelse

Der indkaldes til generalforsamling via opslag hos købmanden, annonce i lokalavisen samt på
mail til de medlemmer, som foreningen har mailadresse på.

Beboerforeningen består af 5 personer der vælges på den årlige generalforsamling i februar måned.
Den nuværende bestyrelse ses på denne side.

Foreningens arbejde

Bestyrelsen arbejder med opgaver af fælles interesse, som borgerne i Fjaltring og Trans Sogne
ønsker fremmet og som bidrager til glæde, fællesskab og sammenhængskraft i lokalsamfundet.

Deltagelse

Hvis du vil deltage i foreningens arbejde eller i nogle af de arbejdsgrupper der autonomt arbejder
med forskellige opgaver, er du mere end velkommen til at kontakte formanden.

Vi bliver glade, hvis du står opført på foreningens liste over “varme hænder”, der, mod venlige
forespørgsler, god behandling og rimelig forplejning, lægger frivillig arbejdskraft til fællesinitiativer,
der trænger til et skub i ryggen og en hjælpende hånd.

Vær med til at gøre Fjaltring til et levende og godt sted at bo
Find ud af hvad dit hjerte banker for, hvad du er interesseret i og hvad du gerne vil være med i.
Hvis du er interesseret i at deltage og bidrage, så tag kontakt til bestyrelsen.
Vi sætter dig i kontakt med dem, der arbejder med det, som du også gerne vil arbejde med eller
så sætter vi nye aktiviteter i gang, som du selv kan blive indpisker for, hvis du har lyst.

Bestyrelsesmøde d.22 maj.2018 , Bilag: Forårsmøde i Lokalrådet Tirsdag den 17. april kl. 19-21

Bestyrelsesmøde d. 3 april 2018

Generalforsamling d.27 feb. 2018

Beretning Generalforsamling 2018

Referat fra beboerforeningens bestyrelsesmøde 28.8.17

Bestyrelsesmøde d.13 mar.2017

Bestyrelsesmøde d.13 mar.2017

Generalforsamling d.27 feb. 2017