Fjaltring Beboerforening

Foreningens formål er at fremme en fortsat udvikling i Fjaltring – Trans Sogne gennem varetagelse af beboernes fælles interesser og ved at igangsætte og bakke op om initiativer og aktiviteter, der har til hensigt at styrke lokalsamfundet og sammenholdet i Fjaltring – Trans sogne.
Desuden fungerer beboerforeningen som lokalsamfundets talerør overfor offentlige myndigheder og andre.

Medlemskab
Som medlem af foreningen optages ejere og lejere i Fjaltring – Trans sogne (Dvs. at man automatisk er medlem, hvis man bor i sognene). Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling (Pt. 0 kr.)

Nr. Lisby
Fælleshuset Nr. Lisby på Vestermøllevej 18.
Du kan læse mere om Nr. Lisby her


Bestyrelsen

Formand:
Anne Bune
3020 3259
E-mail

Næstformand:
Michael Andersen

Kasserer:
Flemming Andersen

Sekretær:
Charlotte Gunnarsen

Medlem:
Claus Pedersen

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling via opslag hos købmanden og på fællesmailen, som alle kan tilmelde sig. Beboerforeningen består af 5 personer der vælges på den årlige generalforsamling i februar måned. Se endvidere foreningens vedtægter.

Foreningens arbejde

Bestyrelsen arbejder med opgaver af fælles interesse for borgerne i Fjaltring – Trans Sogne og som bidrager til glæde, fællesskab og sammenhængskraft i lokalsamfundet.

Vær med til at gøre Fjaltring til et levende og godt sted at bo

Hvis du har lyst til at deltage i foreningens arbejde eller i de arbejdsgrupper der arbejder med initiativer/aktiviteter igangsat af beboerforeningen, er du velkommen til at kontakte formanden.
Find ud af hvad dit hjerte banker for, hvad du er interesseret i og hvad du gerne vil være med i.
Hvis du er interesseret i at deltage og bidrage, så tag kontakt til bestyrelsen.

 

Kontakt os