Nr. Lisby Fælleshus

Fællesskab skaber fællesskaber

Historien om Nr. Lisby Fælleshus

I 2020 overtog Fjaltring -Trans beboerforeningen ejendommen Nr Lisby på Vestermøllevej 18.

Vi, dvs. nærmest alle beboere i Fjaltring og Trans, så muligheder for at skabe et fantastisk samlingssted. Der blev skabt økonomiske muligheder for at realisere projektet dels ved lokale beboeres køb af “folkeaktier”, suppleret med kommunale områdefornyelsesmidler, midler fra Lokale og Anlægsfonden (Kulturministeriet) samt donationer fra Fjaltring Vindmøllepulje og Stadil Sparekasse, lykkedes det Fjaltring-Trans Beboerforening at erhverve “Nr. Lisby”.

Et hus og en plads

Samtidig blev der af områdefornyelsens midler hensat et større beløb til omlægning af pladsen mellem købmanden og gårdens stuehus – og et stykke længere ad Vestermøllevej, forbi skolen og til vandrerhjemmet.

Her er det tanken at koncentrere byens aktiviteter og gøre dem synlige, ikke alene til gavn for os selv, men også for at invitere besøgende og turister indenfor.

Det gamle stuehus tænker vi derfor ombygget indvendigt og delt i to afdelinger; en for vore egne mangfoldige aktiviteter og en offentligt tilgængelig afdeling hvor turisten kan få lokal information, spise sin mad – medbragt eller indkøbt hos købmanden – benytte toilettet, m.v.

Hvordan er vi nået hertil?

Da Fjaltring og Trans indgik i det kommunale projekt “Områdefornyelse” (opstart 2017), blev der oprettet to arbejdsgrupper. Den ene i samarbejde med Lemvig Kommune, den anden bestående af lokale kræfter med den opgave at erhverve den ledige gård. I begge arbejdsgrupper blev der arbejdet iderigt og energisk.

Efterhånden smeltede de to grupper sammen. Der dannedes et billede af et levende, centralt torv med en bygning til fælles aktiviteter.

Et projekt blev lagt frem på et velbesøgt borgermøde. Der viste sig at være fuld opbakning, og der blev på stedet solgt 185 “folkeaktier” á 1.000 kr. (efterfølgende øget til omkring 225).

Efter selve erhvervelsen af ejendommen har en arbejdsgruppe søgt midler til ombygning ved forskellige fonde. I foråret 2022 var økonomien på plads og ombygningen gik for alvor i gang i august 2022.

Udover fondsmidler har lokale bidraget med et utal af frivillige timer til nedbrydning og opbygning. Huset stod klar til indvielse 1. april 2023

Hvad har vi fået ud af det?

En klart defineret, funktionel og smuk central torvedannelse, kort sagt: “miljø”!
Et moderne og funktionelt “borgerhus”.
Bedre parkeringsmuligheder for handlende til købmanden.
Et turist informations spot for bedre servicering af turister og andre.
Mulighed for at indrette kreative værksteder o.lign. i gårdens staldbygning.
Og sikkert også mere!