Fjaltring-Trans – Borgerhus

Historie
Ideen om et borgerhus i friskolens tidligere lærerbolig blev taget op på et borgermøde i Forsamlingshuset foråret 2006. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe som skulle forberede stiftelsen af en forening og forestå indretning af lokalerne. Den stiftende generalforsamling fandt sted den 21. august 2006, og i september samme år blev lokalerne indviet.

Formål
Foreningens formål er at være et samlingssted for beboerne i Fjaltring og Trans.

Aktiviteter
Lokalerne kan bruges af medlemmerne og disses gæster.
Lokalerne kan benyttes som mødested for Fjaltring-Trans’ øvrige foreninger og aktivgrupper.

I vinterhalvåret er der cafe ved den selvstyrende cafegruppe hver fredag kl. 15-17 og fortælleaften, film, eller andet kulturelt eller debatskabende arrangement mandage kl. 19.30-21.30

BILLARDBORDET kan benyttes af medlemmer for 15 kr. pr. spil eller ved køb af årskort til 300 kr.
Der kan spilles DART og naturligvis alle slags kort- og brætspil.
I KØKKENET kan der laves kaffe og te. Der er køleskab, køkkenredskaber, service, elkomfur, mikrobølgeovn, mv.

Minibibliotek
I 2009 blev der indrettet et minibibliotek hvor alle medlemmer frit kan låne bøger – og evt. sætte egne bøger ind i samlingen. Samtidig blev der opsat en opslagstavle til kalender, plakater, meddelelser, mv. som alle kan benytte sig af.

Medlemskab
Medlemmer skal være fyldt 18 år. Der er ikke krav om adresse i Fjaltring-Trans.
Der er ca. 140 medlemmer, og kontingentet er 50 kr. pr. person (2020).

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal finde sted i marts måned. Medlemmerne indkaldes via Fjaltring-Trans’ fællesmail og ved opslag hos købmanden. (Vedtægter: klik her!)

Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Medlemmerne vælges for to år, og bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen:

Formand
Birgit Wolf
T: 9783 7348
M: 2620 9748
E-mail

Næsteformand
Henrik Bram

Kasserer:
Michael Andersen
M: 4082 4640

Sekretær
Etha Mauritson
T: 9789 5301
M: 2372 8038
E-mail

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Wolf

1.Suppleant
Karl Henrik Hauch Andersen

2.Suppleant
Karl Bencke