Når Asger Nielsen mandag den 21. februar kl 19,30 åbner Borgerhuzets første fortælleaften i denne sæson på Fjaltring Friskole, har han nogle af sine lærreder med.

Allerede som ung ønskede Asger at blive keramiker eller kunstmaler.
Han fulgte dog familiens råd om inden da at blive folkeskolelærer og læste tillige senere til præst.

Det var først omkring pensionsalderen, at maleriet rigtig tog fart for ham.
Siden 2012 har han udstillet på et væld af censurerede udstillinger i omegnen.
De vestjyske motiver bliver til ved gården i Trans. Den ligger idyllisk, men barskt i det gamle morænelandskab på en bakke ned til Dybe å og i kort afstand fra Vesterhavet.

Kom og hør ham fortælle, hvad den vestjyske natur betyder for ham og for hans kunst.
Ved selvsyn er der hermed lejlighed til at stifte bekendtskab med nogle af hans billeder, hvis man da ikke lige kender dem i forvejen fra udstillinger på bl. a. Bovbjerg Fyr, den årligt tilbagevendende Vemb-udstilling eller på Gimsinghoved.
Foredraget er gratis, og for en beskeden sum kan man få slukket sin tørst, ligesom der også bliver noget tørt at læske ganen med.
Vel mødt!