Bestyrelsen på Fjaltring Friskole indstiller ny leder til ansættelse.

Bestyrelsen på Fjaltring Friskole indstiller ny leder til ansættelse.
 


Et enig ansættelsesudvalg bestående af personale og bestyrelse på Fjaltring Friskole har efter samtaler med flere kandidater valgt den kommende skoleleder. Bestyrelsen indstiller derfor til forældrekredsen og skolekredsen, at Fjaltring Friskole ansætter Ane Lambæk som ny skoleleder pr. 1. august 2018.


I skolens vedtægter står, at det er generalforsamlingen, der ansætter skolelederen, og derfor beder vi nu om, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens valg af Ane Lambæk som ny skoleleder på Fjaltring Friskole.Forinden afstemningen vil bestyrelsesformand Heino Smed Sørensen begrunde bestyrelsens valg af Ane, og derefter vil Ane præsentere sig selv for de fremmødte. Efter den ekstraordinære generalforsamling er skolen vært ved et lækkert traktement med rødvin og pindemadder, og der er mulighed for at tale med Ane og lærerne.


Alle er velkomne – men stemmeberettiget er kun forældrene og medlemmer af skolekredsen.

Del denne nyhed