Fjaltring Friskole

med masser af frisk luft til - læring og dannelse.

I Fjaltring har vi en levende friskole, der lægger vægt på 

 
- at drage fordel af det enkelte barns ressourcer.
- at ingen børn bliver glemt.
- at børnene lærer at løse konflikter.
- at tage hånd om det enkelte barn, i nært samarbejde med forældrene.

Om skolen:


 Er grundlagt i 1884.

 Drives efter Grundtvig-Koldske ideer.

Udvikler i samarbejde med forældrene de evner hos børnene, der gør dem i stand til, engageret, at turde tage imod de  udfordringer, livet byder på nu og i fremtiden.

Disse evner er kendskabet til vort kulturelle og naturgivne grundlag, nysgerrighed, årvågenhed, hensynsfuldhed, selvstændighed, fællesskabsfølelse og gå på mod.

Arbejder i "udeskole" mindst 1 dag om ugen

Formidler viden ved konstant vekslen mellem faglig undervisning, fortælling, oplevelser, sang og musik.

Her ved 125 års jubilæet er Fjaltring Friskole stadig en skole på samme grundlag, som ved starten i 1884. Nemlig efter Grundtvig–Koldske ideer.

Skolens elevtal balancerer omkring de 30, der er opdelt i tre grupper.

Læs mere på Fjaltring Friskoles hjemmeside: